Följande e-tjänster hanterar personuppgifter

Exportera
E-tjänstKategoriPersonuppgifterLaglig grund för behandlingenLagringstid
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhetMiljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-post
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
För evigt
Bidrag lovaktiviteter - ansökan för det fria kulturlivetKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
För evigt
Kulturexpressen - RedovisningKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
För evigt
Stipendiet Kulturkraft - ansökanKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
För evigt
Stipendiet Kulturkraft - redovisningKultur & fritid
 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
För evigt