Bassängbad - anmälan

LÄS MER

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Underskriven blankett sänds till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
miljo@malmo.se
040-34 10 00