Avloppsanordning - anmälan om inrättande/ändring

LÄS MER

Ansökan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanläggning vid åretruntboende eller fritidshus utanför koloniområde.

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
miljo@malmo.se
040-34 10 00