Livsmedelsanläggning - verksamhetsbeskrivning

LÄS MER

Ifylld blankett skickas till:

Miljöförvaltningen, Malmö stad
Bergsgatan 17
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
miljo@malmo.se
040-34 20 42