Tidsbegränsad livsmedelsanläggning - anmälan

LÄS MER

Anmälan och verksamhetsbeskrivning skickas/lämnas till:

Miljöförvaltningen
Avd för livsmedelskontroll
Bergsgatan 17
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
miljo@malmo.se
040-34 10 24