Upphörande av verksamhet - anmälan

LÄS MER

Ifylld blankett skickas/lämnas till:

Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
miljo@malmo.se
040-34 10 00