Livsmedelsanläggning - anmälan

LÄS MER

Anmälan och verksamhetsbeskrivning skickas/lämnas till:

Miljöförvaltningen
Avdelningen för livsmedelskontroll
Bergsgatan 17
205 80 Malmö.

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
miljo@malmo.se
040- 34 20 42