Tilläggsbelopp för särskilt stöd - ansökan

LÄS MER

Utvärdering av/förlängd ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd.

För fortsatt utbetalning av tilläggsbelopp för vårterminen ska utvärdering av höstterminen vara oss tillhanda senast den 15 december. Utvärdering av aktuellt åtgärdsprogram ska bifogas.

Skicka ansökan till:

Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Gymnasie- och vuxenutbildningen, Malmö stad
gyvux@malmo.se
040-34 30 34