Elev med omfattande behov - ansökan om tilläggsbelopp

LÄS MER

Ansökan om tilläggsbelopp för Malmöelev med omfattande behov av särskilt stöd i gymnasie/gymnasiesärskola.

Ifylld blankett skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Registrator
205 80 MALMÖ

Frågor om e-tjänsten

Gymnasie- och vuxenutbildningen, Malmö stad
gyvux@malmo.se
040-34 30 34