Gymnasiesärskola - ansökan om skolskjuts

LÄS MER

Ansökan om skolskjuts till kommunal skola i Malmö lämnas direkt till skolan. Ansökan om skolskjuts till kommunal skola i annan kommun eller till fristående skola lämnas till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen:

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Malmö stad
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad
gyvux@malmo.se
040-34 30 34