Utskrivning av elev

LÄS MER

Blanketten lämnas eller skickas till den skola där ditt barn går nu.

Frågor om e-tjänsten

Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
grundskola@malmo.se
040-34 90 90