Fritidshem - uppsägning av plats

LÄS MER

Uppsägningstiden är två (2) månader. Som uppsägningsdatum räknas den dag vi tar emot den skriftliga uppsägningen. Blanketten lämnas efter påskrift till personalen på fritidshemmet eller till skolans expedition.

Frågor om e-tjänsten

Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
grundskola@malmo.se
040-34 90 90