Friitidshem - inkomstanmälan

LÄS MER

Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst. Om inkomsten är lägre än aktuell gräns för maxtaxa kan avgiften reduceras genom att redovisa hushållets inkomster. Lämnas inga uppgifter påförs automatiskt full avgift.

Ifylld blankett skickas till debiteringen@malmo.se eller via post till:

Malmö stad
Debiteringen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Debiteringen, Malmö stad
debiteringen@malmo.se
040-34 10 00