Fritidshem - ansökan

LÄS MER

På fritidshemmet, som ligger vid eller i närheten av skolan, kan ditt barn vara före och efter skoldagen under den tid som du som förälder arbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ifylld blankett skickas/lämnas till skolan.

Frågor om e-tjänsten

Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
grundskola@malmo.se
040-34 90 90