Byte av grundskola - ansökan

LÄS MER

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att lämna in önskemål på vilken skola ditt barn ska gå. Det gäller hela grundskolan – från förskoleklass till årskurs 9.

Du har alltid möjlighet att lämna in en ansökan om byte av skola till en annan skola än ditt barns hemskola. Denna blankett gäller för ansökan om byte av skola under läsåret 2017/2018.

Ifylld blankett skickas till den skola som ansökan avser.

Frågor om e-tjänsten

Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
grundskola@malmo.se
040-34 90 90