Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

LÄS MER

För grundskoleelever som bor i Sverige gäller den svenska skolplikten. I vissa undantagsfall kan eleven dock fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola.

Ifylld ansökan skickas till:

Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
grundskola@malmo.se
040-34 90 90