Försörjningsstöd - ansökan om fortsatt stöd

LÄS MER

Kontaktuppgifter Malmö stads socialtjänst:

Socialtjänst Norr
E-post: asf.norr@malmo.se
Tel: 040-34 60 30

Socialtjänst Öster
E-post: asf.oster@malmo.se
Tel: 040-34 33 69

Socialtjänst Söder
E-post: asf.soder@malmo.se
Tel: 040-34 57 00

Socialtjänst Väster
E-post: asf.vaster@malmo.se
Tel: 040-34 61 00

Socialtjänst Innerstaden
E-post: asf.innerstaden@malmo.se
Tel: 040-34 54 51

Frågor om e-tjänsten

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00