Uppsägning av plats i förskola

LÄS MER

Uppsägningstiden är minst två (2) månader. Som uppsägningsdatum räknas den dag vi tar emot den skriftliga uppsägningen. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Blanketten lämnas efter påskrift till förskolan.

Frågor om e-tjänsten

Förskoleförvaöltningen, Malmö stad
forskola@malmo.se
040-34 97 97