Inkomstanmälan/Ändring av räkningsmottagare

LÄS MER

Ifylld blankett skickas till:

Malmö stad
Debiteringsenheten
Serviceförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Förskoleförvaltningen, Malmö stad
forskola@malmo.se
040-34 97 97