Tilläggsbelopp för fristående förskolor - ansökan

LÄS MER

Ansökan för fristående förskolor om tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser.

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
Myndighetsenheten
205 80 Malmö

Märk kuvertet "Tilläggsbelopp"

Frågor om e-tjänsten

Förskoleförvaltningen, Malmö stad
forskola@malmo.se
040-34 90 90