Pedagogisk omsorg - ansökan om bidrag

LÄS MER

Fullständigt ifylld ansökan om rätt till bidrag att bedriva enskild pedagogisk omsorg ska tillsammans med bilagor lämnas till förskoleförvaltningen. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för kvalitet och myndighet
Rönnbladsgatan 3
205 80 Malmo

Frågor om e-tjänsten

Förskoleförvaltninge, Malmö stad
forskola@malmo.se
040-34 97 97