Fristående förskola - ansökan om godkännande

LÄS MER

Fullständigt ifylld ansökan om att godkännas för att bedriva fristående förskola ska tillsammans med bilagor lämnas till Förskoleförvaltningen.

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för kvalitet och myndighet
Rönnbladsgatan 3
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Förskoleförvaltningen, Malmö stad
forskola@malmo.se
040-34 97 97