Allmän förskola för barn 3-5 år - anmälan om plats

LÄS MER

Gäller kommunal verksamhet. Alla barn, som inte redan har plats i förskolan, har rätt till plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Platsen omfattar 15 timmar / vecka och är avgiftsfri. Allmän förskola följer skolans läsår och lovdagar.

Är du i behov av omsorg mer än 15 timmar / vecka ska du använda blanketten "Anmälan till förskoleverksamhet".

Ifylld blankett skickas till:

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Förskoleförvaltningen, Malmö stad
forskola@malmo.se
040-34 97 97