Förändrad vistelsetid - anmälan

LÄS MER

Anmälan om förändrad vistelsetid ska lämnas in på förskolan/familjedaghemmet så fort behovet är känt.

Behovet av utökad tid tillgodoses i första hand på respektive förskola.

Frågor om e-tjänsten

Förskoleförvaltningen, Malmö stad
forskola@malmo.se
040-34 97 97