Riksfärdtjänst - medicinskt utlåtande

LÄS MER

Riksfärdtjänst gäller för resor i Sverige, men utanför Skåne och kan beviljas den person som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller inte kan resa med tåg, flyg, båt på egen hand.

Ifylld blankett skickas till:

SERVICEFÖRVALTNINGEN
Augustenborgsgatan 26A
205 80 Malmo

Frågor om e-tjänsten

Serviceförvaltningen, Malmö stad
fardtjanst@malmo.se
040-34 55 55