Färdtjänstansökan - medicinskt utlåtande

LÄS MER

För att färdtjänstutredaren ska kunna göra en korrekt bedömning är det viktigt att sökandens funktionshinder beskrivs ingående. Var vänlig och beskriv också hur funktionshindret påverkar förflyttningsförmåga och förmåga att åka buss.

Ifylld blankett skickas till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Serviceförvaltningen, Malmö stad
fardtjanst@malmo.se
040-34 55 55