Registrering för lotteri - ansökan

LÄS MER

Ifylld blankett skickas till:

Malmö Fritidsnämnd
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Fritidsförvaltningen, Malmö stad
fritid@malmo.se
040-34 10 00