Registrering av förening - ansökan

LÄS MER

Ifylld blankett skickas via mejl till: demal.zetterman@malmo.se

Eller via post till:

Föreningsavdelningen
Att: Demal Zetterman
Fritidsförvaltningen
Malmö stad, 205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Demal Zetterman
demal.zetterman@malmo.se
040-34 25 73