Kruse och Trolle/Hervander - ansökan om bidrag

LÄS MER

Stiftelsen Ernst Kruses fond
Fonden vänder sig till föreningar i Malmö stad. Avkastningen ska användas till välgörande och/eller allmännyttiga ändamål som vänder sig till en bredare krets.

Stiftelsen Trolle och Hervanders donationer (sammanslagna)
Eftervård och återanpassning av barn och ungdom i Malmö som skadats genom missbruk av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel samt för att förhindra uppkomst av sådana skador. Gäller barn och ungdomar under 18 år.

Ansökan med bilaga ska vara inskickad senast 1a maj till:

STADSKONTORET
Ekonomiavdelningen/Donationer
August Palms plats 1
205 80 Malmo

 

Frågor om e-tjänsten

Ulla-Britt Hjort
Ullabritt.Hjort@malmo.se
040-341132