Fonder för barn - ansökan om bidrag

LÄS MER

Ansökningstid 1 februari - 15 mars

Ifylld blankett skickas till:

STADSKONTORET
Ekonomiavdelningen/Donationer
August Palms plats 1
205 80 Malmo

Frågor om e-tjänsten

Ulla-Britt Hjort
Ullabritt.Hjort@malmo.se
040-341132