Tillstånd för hållande av djur - ansökan

LÄS MER

Anmälan skickas till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö.

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen, Malmö stad
miljo@malmo.se
040-34 10 00