Tomt för verksamhet - intresseanmälan

LÄS MER

Ifylld blankett skickas till:

Malmö stad, Fastighetskontoret
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Fastighetskontoret, Malmö stad
fastighetskontoret@malmo.se
040-34 18 23