Enkelt avhjälpta hinder - anmälan

LÄS MER

Anmälan skickas med post till: Malmö stad Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00