Nybyggnadskarta - beställning

LÄS MER

Skicka ifylld blankett:

STADSBYGGNADSKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmo

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
nbk@malmo.se
040-34 10 00