Planbesked - begäran

LÄS MER

Enligt 5 kap 3§ plan- och bygglagen ska en begäran om planbesked vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändmålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.

Ifylld blankett skickas till:

STADSBYGGNADSKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmo

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00