Grävtillstånd - ansökan

LÄS MER

Ansökan om grävningstillstånd ska fyllas i av ledningsägare och skickas till gatukontoret som kollar avtal, bedömer ledningsläge samt byggtid innan tillstånd kan godkännas.

Frågor om e-tjänsten

Gatukontoret, Malmö stad
gkkundservice@malmo.se
020-34 45 00