Strandskydd - ansökan om dispens

LÄS MER

För verksamheter i Malmö kommun skickas ansökan om dispens med tillhörande bilagor via email till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller via post till Stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1, 205 80 Malmö.

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00