Detaljplan med fastighetsindelningsbestämmelser - anmälan

LÄS MER

Längre text

 

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00