Detaljplan - ansökan

LÄS MER

Ifylld blankett skickas till

STADSBYGGNADSKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmo

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00