Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Skicka ifylld blankett till:

Malmö stadsbyggnadskontor
Enheten för bostadsanpassningsbidrag
205 80 MALMÖ

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00