Samråd inom strandskyddsområde - anmälan

LÄS MER

Ifylld blankett samt kartbilagor skickas via email till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret
August Palms plats 1
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00