Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

LÄS MER

Ifylld anmälan skickas till:

STADSBYGGNADSKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00