Lägenhetsregister för småhus - ajourhållning

LÄS MER

Småhus inklusive fritidshus

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00