Lägenhetsregister för flerbostadshus - ajourhållning

LÄS MER

Flerbostadshus inklusive specialbostäder.

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadskontoret Malmö stad
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
040-34 10 00