Försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter - avanmälan

LÄS MER

Avanmälan skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Tillståndsenheten
205 80 Malmö

Eller skicka e-post till: tillstandsenheten@malmo.se

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50