Tillfälligt serveringstillstånd - ansökan

LÄS MER

Ansökan bör vara hos tillståndsenheten en månad innan arrangemanget äger rum.

Skicka ansökan till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Tillståndsenheten
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50