Tillfällig förändring - ansökan

LÄS MER

Fyll i och skicka in blanketten för att ansöka om en tillfällig förändring i din serveringsverksamhet.

Blanketten ska skicka till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50