Stadigvarande tillstånd inkl. finansieringsplan - ansökan

LÄS MER

Lång text

Blanketten ska skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Tillståndsenheten
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50