Stadigvarande förändring/utökad serveringstid - ansökan

LÄS MER

Blanketten ska skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50