Ägar- och styrelseförhållanden - anmälan om ändringar

LÄS MER

Det kan till exempel röra sig om att ägarförhållandena eller styrelsen i det tillståndshavande bolaget förändras. Andra tillfällen när en anmälan ska göras är till exempel när platschef eller liknande byts ut eller vid byte av firmatecknare.

Anmälan ska göras i förväg utan dröjsmål och skrivas under av firmatecknare och skickas till Tillståndsenheten. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som Tillståndsenheten efterfrågar.

Blanketten skickas till:

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Tillståndsenheten, Malmö stad
tillstandsenheten@malmo.se
040-34 55 50